foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีชั้นนำของอาเซียน” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of ASEAN ”Read More...

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0957816
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
443
657
1100
4938
17768
20528
957816

Forecast Today
480

22.44%
8.85%
1.05%
1.89%
0.13%
65.64%

Your IP:50.19.58.155

GoStats hits counter.

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ก.ค. 2559 10:37 - Super User
กิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักวิชาการได้เข้าร่วมกิจกรรม [ ... ]

อ่านต่อ...
06 มิ.ย. 2559 11:07 - Super User
กิจกรรมพลังงานสัญจร

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ภาควิชาพื้นฐานสามัญได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท [ ... ]

อ่านต่อ...
03 ก.พ. 2559 13:57 - Super User
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่โรงเรียนการัญศึกษา จ.นนทบุรี จำนวน 2 ผลงาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 นักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง [ ... ]

อ่านต่อ...
03 ก.พ. 2559 13:54 - Super User
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาอุตสาหกรรม ได้ไปแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลางครั้งที่ 30 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง [ ... ]

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สำนักบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ระดับปวช.1 เพื่อเป็น การเตรียมพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดเรียน

ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [ ... ]

อ่านต่อ...
การนำเสนอผลงานโครงการบูรณาการ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

วันที่ 20 เมษายน 2559 ภาคบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน [ ... ]

อ่านต่อ...
การนำเสนองานโครงการบูรณาการ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม A

วันที่ 20 เมษายน 2559 ภาคบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน [ ... ]

อ่านต่อ...
กิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรม CSR ประจำปีการศึกษา 2559

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง [ ... ]

อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน ด้านคอมพิวเตอร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน [ ... ]

อ่านต่อ...
การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน ด้านคณิตศาสตร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน [ ... ]

อ่านต่อ...
กิจกรรมอื่น ๆ