foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of Thailand ”Read More...

หนังสือเวียน

การประกันคุณภาพภายใน

การวัดผลและประเมินผล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3749535
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
1418
3080
11027
38865
42298
3749535

4.21%
6.61%
0.44%
0.41%
0.06%
88.28%

Your IP:3.210.201.170

GoStats hits counter.

ผู้บริหารสำนักบริหารวิชาการ 

   

อ.วิเชียร  เนียมน้อม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 

อ.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

อ.สุริยัน บุพศิริ
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรม

อ.กุลธิดา  มีสัตย์
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

 

อ.ปัณยตา หมื่นศรี
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสามัญ 

อ.สหภัส  ชัยพฤกษ์ไพรวัน
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

 

อ.สุจารี ฮีมินกูล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ