foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of Thailand ”Read More...

หนังสือเวียน

การประกันคุณภาพภายใน

การวัดผลและประเมินผล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

2010754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
486
1789
12529
13857
48057
88874
2010754

9.40%
7.76%
0.61%
0.56%
0.10%
81.58%

Your IP:52.91.221.160

GoStats hits counter.

ข่าวประชาสัมพันธ์

04 มี.ค. 2562 09:27
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการหน่อนัวตกรรมครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการหน่อนัวตกรรมครั้งที่ [ ... ]

อ่านต่อ...
22 ม.ค. 2562 09:30
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ (All Teacher Award)  ประจำปีการศึกษา 2561

 

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู [ ... ]

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน ปีการศึกษา 2559

ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...

กิจกรรมวิชาการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ [ ... ]

อ่านต่อ...
กิจกรรม CSR ที่ โรงเรียนบางบัวทอง

วันที่ 9 มกราคม 2562 ภาควิชาบริหารธุรกิจ [ ... ]

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558

The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”

 

Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”  ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ท่านที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาให้นำเสนอ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://iec2015.thaicyberu.go.th/

ข่าวการศึกษา

 

Login Form