foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of Thailand ”Read More...

หนังสือเวียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1843863
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
937
1356
6401
11174
24345
65463
1843863

10.73%
8.12%
0.63%
0.64%
0.10%
79.77%

Your IP:18.212.92.235

GoStats hits counter.

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ม.ค. 2562 16:37
PAT จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม

         

PAT จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม " การใช้งานสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ [ ... ]

อ่านต่อ...
07 ก.ย. 2560 11:07
ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนาครู

       สำนักวิชาการจัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ [ ... ]

อ่านต่อ...
04 ก.ย. 2560 09:55
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

             สำนักวิชาการ แผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ [ ... ]

อ่านต่อ...
24 ส.ค. 2560 12:26
เถ้าแก่น้อย PAT

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา [ ... ]

อ่านต่อ...
20 ก.ค. 2560 10:56
กิจกรรมตลาดนัดปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้พัฒนา

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [ ... ]

อ่านต่อ...
02 พ.ค. 2560 11:02
การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ [ ... ]

อ่านต่อ...
26 เม.ย. 2560 11:23
ผลงานวิจัย (E-Tech)

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [ ... ]

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สำนักบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ระดับปวช.1 เพื่อเป็น การเตรียมพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดเรียน

ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [ ... ]

อ่านต่อ...
การนำเสนอผลงานโครงการบูรณาการ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 กลุ่ม A สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

วันที่ 20 เมษายน 2559 ภาคบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน [ ... ]

อ่านต่อ...
การนำเสนองานโครงการบูรณาการ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม A

วันที่ 20 เมษายน 2559 ภาคบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน [ ... ]

อ่านต่อ...
กิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ

ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน ปีการศึกษา 2559

ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 4

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 5

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 6

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 7

ประมวลภาพทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน [ ... ]

อ่านต่อ...

กิจกรรมวิชาการ

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาการได้มีการจัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ [ ... ]

อ่านต่อ...
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ประมวลรูปภาพทั้งหมดในโครงการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการ [ ... ]

อ่านต่อ...
พิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่1/2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [ ... ]

อ่านต่อ...
โครงการนิทรรศการวิชาการ ประจำปีารศึกษา 2559

โครงการนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 [ ... ]

อ่านต่อ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

สำนักวิชาการได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง [ ... ]

อ่านต่อ...
กิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [ ... ]

อ่านต่อ...
กิจกรรมอื่น ๆ

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภาคการประชุม
พบกับ การประชุมหลากหลายประเด็น มากกว่า 100 หัวเรื่อง อาทิ

• การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
• การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
• การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง ในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ
• การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนได้ที่
www.researchexpo.nrct.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ภาคนิทรรศการ
พบกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจำนวนหลายร้อยผลงาน
จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :

แผ่นพับรายละเอียด ภาคการประชุม :
http://www.researchexpo.nrct.go.th/downl…/expo2015/m2015.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาคการประชุม :
http://www.researchexpo.nrct.go.th/dow…/expo2015/mposter.pdf

แผ่นพับรายละเอียด ภาคนิทรรศการ:
http://www.researchexpo.nrct.go.th/downl…/expo2015/e2015.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาคนิทรรศการ:
http://www.researchexpo.nrct.go.th/dow…/expo2015/eposter.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ : 0-2579-1370-9, 0-2561-2445 ต่อ 459, 568, 447, 458 โทรสาร 0-2579-0455, 0-2579-0109

 

Login Form