ประกาศผลการคัดเลือกโครงการหน่อนัวตกรรมครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ 

ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี รีเทลริงค์ จำกัด, บริษัท ซีพีแรม จำกัด มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียน, วิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ เมื่อวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  

ฝ่ายจัดการประกวดฯ ขอสรุปผลการคัดเลือกทีมผ่านเข้ารอบ จำนวน 16 ทีม เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ต่อไป