foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“เป็นผู้นำอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ” “To be a Leader for Dual Vocational Education College of Thailand ”Read More...

ประชาสัมพันธ์ :: หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 7

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1324641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
928
1276
5641
7463
27228
38825
1324641

Forecast Today
528

15.31%
9.61%
0.93%
1.08%
0.08%
73.00%

Your IP:54.167.29.208

GoStats hits counter.

ข้อมูลทั่วไป

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)    โดยซื้อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ และตั้งในนาม บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2547  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ เป็น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547  ต่อมา วันที่ 11 มกราคม 2551

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  ให้โรงเรียนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร  และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อประเภทระดับการศึกษา เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   วิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา  โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี    ซึ่งเป็นการเรียน การสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร  

                                                           

 

ตั้งอยู่เลขที่  20/29  หมู่ที่  2  ซ.งามวงศ์วาน 23 (ซอยวัดบัวขวัญ)   ถนน  งามวงศ์วาน 

ตำบล  บางเขน                   อำเภอเมืองนนทบุรี     จังหวัด   นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์   11000

โทรศัพท์  0-2591-9123-5  โทรสาร  0-2591-9126   Website  www.panyapiwat.ac.th

ดอกบัว                      หมายถึง    การอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี  ออลล์  จำกัด (มหาชน)

เรือสำเภาและเฟือง      หมายถึง    พณิชยการ   และอุตสากรรม

หนังสือ และเทียน        หมายถึง    ความรู้และจริยธรรม

ช่อมะกอก                  หมายถึง    ชัยชนะและความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน                    ส้ม - เขียว

ปรัชญาธุรกิจ ซีพี ออลล์    “ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”

ปรัชญาการจัดการศึกษา  “ มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

 

วิสัยทัศน์            “ สถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ชั้นนำของอาเซียน ”

 

อัตลักษณ์ 
   “ เรียนรู้ไม่ลดละ  มีทักษะหลากหลาย ใจรักบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีศรีสังคม “

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม

4. บริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และ  กรอบรางวัล TQA    

5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

JEvents Calendar

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Login Form