• 02 library center v2.jpg
 • 03 banner_003.jpg
 • 04 banner_002.jpg
 • 0101.jpg

หนังสือใหม่น่าอ่าน

 • newbook-10-61-01.jpg
 • newbook-10-61-02.jpg
 • newbook-10-61-03.jpg
 • newbook-10-61-04.jpg
 • newbook-10-61-05.jpg
 • newbook-10-61-06.jpg
 • newbook-10-61-07.jpg
 • newbook-10-61-08.jpg
 • newbook-10-61-09.jpg
 • newbook-10-61-10.jpg
 • newbook-10-61-11.jpg
 • newbook-10-61-12.jpg
 • newbook-10-61-13.jpg
 • newbook-10-61-14.jpg
 • newbook-10-61-15.jpg
 • newbook-10-61-16.jpg
 • new_book_001.jpg
 • new_book_002.jpg
 • new_book_003.jpg
 • new_book_004.jpg

วันนี้มีอะไร

 • 01 20180821043217.jpg
 • 02 20180820051749.jpg

  แหล่งความรู้นวัตกรรม

  โครงการประจำปี

  002137496
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ทั้งหมด
  226
  743
  969
  1001711
  21663
  29259
  2137496

  ไอพีเครื่องคุณ: 44.192.54.67
  2021-10-25 08:59

  อนาคต “ไทย” ก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

  ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

   

                  ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 นั้นภ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดดยสิ่งที่นักวิชาการและกูรูด้านการศึกษาต่างแสดงความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการปฏิรูปมากที่สุด คงหนีไม่พ้นการปฏิรูป “ครู” เพราะครูคือปัจจัยหลักในการสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบ้านเมือง ซึ่งเราเชื่อว่าครูที่มีคุณภาพเท่านั้นจะเป็นผู้ปั้นแต่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณค่าสอดคล้องกับคำขวัญวันครู ปี 2559 ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

                  ที่ผ่านมามักจะมีหลายฝ่ายพูดถึงการพัฒนา “ครู” โดยให้ถ้อยคำที่สวยหรู เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นครูอาชีพ ครูมืออาชีพ หรือแม้แต่ครูพันธุ์ใหม่ แล้วมักจะสร้างความเข้าใจว่า “ครูพันธุ์เก่า” เป็นภาพสะท้อนของความเก่าเก็บ...ความเป็นครูที่ล้าสมัย

                  แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ครูพันธุ์เก่า”หากเพิ่มเติมการพัฒนาที่ “ถูกจุด...ตรงประเด็น” ก็จะกลายเป็น “ครูพันธุ์ใหม่” ได้ไม่ยาก และสิ่งที่ “ครุพันธุ์เก่า” มีอย่างล้นเหลือ คงหนีไม่พ้นประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการ รวมถึง “จิตวิญญาณของความเป็นครู” ที่มีอุดมคติ คุณธรรม จริยธรรม มีความทุ่มเท เสียสละ และอบรมสั่งสอนเด็กด้วยความตั้งใจจริงก่อให้เกิด “ความรักและผูกพัน” จนทำให้สังคมเรียกขานครูว่าเป็น “พ่อพิมพ์...แม่พิมพ์”

                  สำหรับคำว่า “ครูพันธุ์ใหม่” ในปัจจุบันมีผู้ให้คำนิยามเพื่อกำหนดคุณลักษณะไว้อย่างหลากหลาย โดยมุ่งประเด็นถึงคุณลักษณะของการเป็น “ครูที่ดี” ควบคู่ไปกับการให้น้ำหนักกับครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิธีการที่ทันสมัยให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตในบริบทของสังคมปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารของโลก และเป็นครูที่มีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและลูกศิษย์ให้เป็นทรัพยากรอันมีคุณภาพคือเป็น “คนเก่ง” ซึ่งมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและต่อสังคมโลก

                  เมื่อพิจารณาแล้ว คงต้องยอมรับว่า ทั้ง “ครูพันธุ์เก่า” และ “ครูพันธุ์ใหม่” ต่างก็เป็น “ครู” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสัมคมทั้งสิ้นดังนั้นทั้ง “ครูพันธุ์เก่า และ “ครูพันธุ์ใหม่” จึงเป็น “ครู” ที่ต่างมีคุณค่าหากนำครูทั้งสองกลุ่มมาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วยแล้ว ก็จะสร้างประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น การนำหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด “การเลือกใช้...การพัฒนา” อย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่น่าจะ “เต็มเติม” การพัฒนาครูไทยได้

                  ผู้เขียนกล่าวเช่นนี้ เพราะต้องการชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างเด็กและเยาวชน คือการที่ทำให้เขาเหล่านั้น “เป็นคนเก่งและคนดีหรือเป็นคนดีและคนเก่ง” ของสังคม...แล้วทรัพยากรแบบไหนที่สังคมไทยต้องการ...ในนิมิตของผู้เขียน ก็คงต้อง “ฟันธง” ว่าควรสร้าง “คนดีก่อนคนเก่ง” เพราะ “คนเก่งอาจไม่ดี” แต่คนดีสามารถทำให้เก่งในภายหลังได้ไม่ยาก

                  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า “เราควรสร้างคนดีก่อนคนเก่งเพื่อให้เขาเป็นคนดีที่เก่งต่อไปในอนาคต” ซึ่งการจะได้ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานการทำหน้าที่ระหว่าง “ครูพันธุ์เก่าและครูพันธุ์ใหม่”

   

                  ในปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านไอทีมีความก้าวหน้า ครูจึงต้องก้าวทันโลก พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นครูวันนี้ไม่ใช่ครูเมื่อวานรู้ในเรื่องที่เด็กอยากรู้ ผู้เขียนจึงเชื่อว่าครูคนเดียวอาจต้องเป็นทั้ง “ครูพนธุ์เก่าและครูพันธุ์ใหม่” ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างดี เพราะครูคนนั้นจะเป็นครูที่สอนหนังสือและครูที่สอนคนให้เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าอย่างแท้จริงของประเทศชาติ

  Copyright © 2018 พัฒนาระบบ โดย ฝ่ายบริการวิชาการ แผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์