ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Super User

 

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

วันที่ 12-16 กันยายน 2559 
ที่มา : แผนกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาและวิทยบริการ                        
                                                  

Retail Business News

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
ที่มา : คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
        กำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพค้าปลีก                                          

ดอกไม้บานสื่อสารความดี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
ที่มา : ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน                                           

วันครู 16 มกราคม 2559 อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

วันที่ 16 มกราคม 2559 
ที่มา : หนังสือที่ระลึกวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 หน้าที่ 80-81    

10 คำถามควรรู้ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม 2558 หน้าที่2

 

โครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุด
นักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

มอบรางวัล โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างเสริม
ศิษย์รักเป็นนักอ่าน ประจำปี 2557

วันที่ 21 เมษายน 2558 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (สัปดาห์วันวิชาการ
เปิดตำนานห้องสมุดมีชีวิต)

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ลานหน้าห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวา มหาราช

วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การมอบรางวัล PCL Award ปีการศึกษา 2556

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

ชาว PTC สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การมอบรางวัลโครงการเสริมศิษย์รักเป็นนักอ่าน
ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สมาคมวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศไทย
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 7 ประเทศ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โครงการพัฒนาห้องสมุดชุมชน CSR ปี 2557

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ เทศบาลนครนนทบุรี

 

ฮิต: 892