บุคลากร

หมวด: บุคลากรวิทยบริการ เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Super User

แผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ

 

นายอำนาจ  ทับลา
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ

 

นางวนิดา  หวังจิตต์
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ

 

นางสาวพิมพ์ใจ  ขำแก้ว
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ

นางสาวอรวรรณ  แซ่อึ้ง
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ

 

 

 นายภัทระ  เคียนทอง
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ

 

 

นางสาวนันมนัส  โสภณวัฒนาชัย 
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ


นายภสิทธ  เมตตพันธุ์
อาจารย์แผนกเทคโนโลยีการศึกษา
และวิทยบริการ 
ฮิต: 1537