หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 เขียนโดย Super User

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (รอบB)

"เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ปีการศึกษา 2558

ณ วันที่ 19-22 มกราคม 2559


 

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

"เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ปีการศึกษา 2558

มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด

จำนวน 4 รางวัล โดย ดร.กิตติ รัตนราษี

ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

  
  
 

 

 

ฮิต: 679