โครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 ปีการศึกษา 2560

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Super User

โครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 ปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับนักเรียนปวช.ปีที่1ทุกคน วิทยบริการได้จัดโครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้พื้นฐานในการเข้าใช้ห้องสมุด ซึ่งจะบอกวิธีการเข้าใช้บริการต่างๆ อาทิเช่น การลงทะเบียนเข้าใช้ห้องสมุด การขอใช้อินเตอร์เน็ต การขอใช้เครื่องมินิโฮมเธียเตอร์ และอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่หนังสือต่างๆ ภายในห้องสมุด ทั้งหมดนี้เพื่อความเข้าใจและสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างสะดวกและถูกวิธี

 

ประมวลรูปภาพทั้งหมดใน "โครงการปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่1 ปีการศึกษา 2560"  << คลิกเลย

ฮิต: 206