Up

ภาคเรียนที่ 1/2565

บันทึก สวก.312 PATLD
ตารางสอบ ปวช.3B สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาค 1-2565 (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์)
บันทึก สวก.318 PATLD
ตารางสอบ ปวช.1 - 2B สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาค 1-2565 (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์)
บันทึก สวก.303 COD
ตารางสอบ ปวช.1 - 3B สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาค 1-2565 (สถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ)
บันทึก สวก.419 COD
ตารางสอบ ปวช.1 - 3A สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาค 1-2565 (สถานศึกษาในโครงการความร่วมมือ)
บันทึก สวก.418 PATLD
ตารางสอบ ปวช.3A สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาค 1-2565 (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์)
บันทึก สวก.460 PATLD
ตารางสอบ ปวช.1-2A สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ภาค 1-2565 (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์)
 
 
Powered by Phoca Download
Copyright ©2023 academicptc.panyapiwat.ac.th - Design by Top 10 Binary Options
f t g m